Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Amely létrejött az Urbango weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltető Urbango Bt. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 26., a továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon megvásárolt Urbango nyomkereső városnéző kalandozás szolgáltatás (továbbiakban: Urbango) igénybevevője ( a továbbiakban: Felhasználó) között.
Az Urbango weboldal a www.urbango.hu webcímen érhető el

1. FOGLALÁS
(1) A Weboldal látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése előzetes regisztrációhoz nem kötött. Az Urbango a sikeres időpontfoglalást követően vehető igénybe.
A foglalás a menete:
• Foglaló űrlap kitöltése valós adatokkal
• A rendszertől kapott automatikus e-mail üzenetben foglaltak szerint a részvételi díj átutalása
• A Szolgáltatótól kapott e-mail üzenet a részvételi díj Szolgáltató számláján való jóváírásáról, amely tartalmazza valamennyi információt a játék megkezdésével kapcsolatban.
• Az átutalás határidőre meg nem érkezte esetén a foglalást automatikusan törli a Szolgáltató.
(2) A foglalás alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:
• e-mailcím (kötelező)
• név (kötelező)
• telefonszám (nem kötelező)
A foglalás során elfogadásra kerülnek a Weboldal és az Urbango használatára vonatkozó, jelen szerződésben szabályozott Általános Szerződési Feltételek.
(3) A Szolgáltató nem felel a foglalás során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.
(4) A foglalás során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató.

2. A FOGLALÁS LEMONDÁSA
(1) A regisztrált és már kifizetett foglalást a Felhasználó e-mailben küldött üzenetben mondhatja le.
(2) Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást legalább 48 órával a lefoglalt időpont előtt lemondja, a Szolgáltató visszautalja a díj teljes összegét.
(3) A lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történő lemondás esetén a Felhasználó a díj visszautalására nem tarthat igényt, azonban a Szolgáltató lehetőséget ad egy másik időpont lefoglalására.

3. FIZETÉS
(1) Fizetés kizárólag banki átutalással lehetséges. Az átutalás teljesülése után könyvelésre kerül a befizetés, és ezután Szolgáltató elektronikus számlát küld a foglaláskor megadott e-mail címre.

4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
(1) Az Urbangoban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.
(2) 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt az Urbangoban. Leginkább szülő javallott.
(3) Az Urbangoban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.
(4) Az Urbango időtartama a Felhasználó által választott tempótól és feladatmegoldó képességétől függően 2 órától akár 6-7 óráig terjedhet.
(5) A Felhasználónak a játék teljes időtartama alatt rendelkeznie kell egy darab SMS küldésére és fogadására alkalmas, üzemben lévő készülékkel.
(6) Az Urbangoban csak olyan Felhasználó vehet részt, aki képes egy nagyjából 5 km-es gyalogos túra teljesítésére.

5. SMS SEGÍTSÉG
(1) Amennyiben valamely résztvevő az Urbango során elakad, lehetősége van, hogy normál díjas SMS-ben segítséget kapjon.
(2) Az SMS-ben az Urbango dokumentációjában feltüntetett kódot kell elküldeni egy megadott telefonszámra. A Szolgáltató legfeljebb 5 percen belül válasz SMS-ben megküldi a feladó telefonszámára a segítséget. A válasz SMS költsége a Szolgáltatót terheli.

6. KÖZVETÍTÉS
(1) A Szervező harmadik felek (a továbbiakban: „Partnerek”) szolgáltatásait, így különösen vendéglátási szolgáltatásait közvetíti a résztvevők felé.
(2) A résztvevők tudomásul veszik, hogy ezen közvetített szolgáltatásokért a Szervező semmiféle felelőséget nem vállal, a szolgáltatásokat a Partnerek nyújtják a résztvevők felé.

7. FELELŐSSÉG
(1) A Szolgáltató semmiféle felelősséget sem vállal az Urbangon való részvételből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező személyi, vagyoni és nem vagyoni károkért.
(2) A Szolgáltató kizárja a felelősségét a túravonal, illetve túravonalon lévő eszközök, stációk megközelíthetetlenségéért, használhatatlanságáért, instrukciók vagy információk hiányáért, használhatatlanságáért, értelmezhetetlenségért.
(3) A résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy kizárólag saját felelősségen vesznek és vehetnek részt az Urbangon, és semmiféle követelésük nem származik abból, ha bármilyen okból, ideértve a Szolgáltatónak felróható okból nem tudják az Urbangot a meghirdetetett módon igénybe venni.
(4) A Szervező továbbá kizárja mindennemű felelősségét harmadik személyek, ideértve a Partnerek által nyújtott szolgáltatásokért.

(5) Az Urbango által eladott korlátlan határidejű voucherek addig érvényesek, amíg a játék működik.

8. SZERZŐI JOG

A Holnap, a Túra, vagy azokkal kapcsolatosan bármilyen eszköz, dokumentum, így különösen a Túra dokumentumok (térképek stb.), ötlet és elgondolás az Urbango Bt szellemi tulajdona, azok másolása, átadása, nyilvánosságra hozatala, szolgáltatásnyújtáshoz való felhasználása vagy egyéb a fentiektől eltérő célra való felhasználása tilos, és az ilyen felhasználás ellen a Solgáltató polgári és büntetőjogi eszközökkel fellép.